POWSTANIE WARSZAWSKIE BEZ FIKCJI - AUDIOBOOK PL

Krzysztof Lech Łuksza - 01.08.2018 13:40

Powstanie Warszawskie jest przedmiotem zainteresowania wielu Polaków. Świadomość wielkiej ofiary, heroicznego boju, ogromnych zniszczeń Warszawy jest coraz większa. Temat Powstania Warszawskiego poroszał także wybitny polski historyk, Paweł Wieczorkiewicz (1948-2009) w książce "Historia polityczna Polski 1935-1945". Przytoczony tu rozdział ukazuje w pełni, jakie były polityczne okoliczności wybuchu, przebiegu, a w końcu kapitulacji Powstania Warszawskiego. W materiale znajdują się skondensowane najważniejsze informacje na temat Powstania Warszawskiego, podane w zwięzłej a jednocześnie pasjonującej formie.

Warto nadmienić, że Piotr Zychowicz autor głośnej książki "Obłęd`44" inspirował się w pewnym stopniu twórczością Pawła Wieczorkiewicza, którego był uczniem. Trzeba jednak zaznaczyć, że Paweł Wieczorkiewicz był profesjonalnym historykiem (a nie publicystą historycznym jak Piotr Zychowicz) i w jego dziele nie znajdziemy jednostronnych ocen, czy krzykliwych opinii, a rzetelnie uporządkowaną syntezę faktów, oczywiście nie bez zabarwienia własną na ich temat opinią - jaką ma każdy z nas. Zrealizowany przeze mnie materiał jest wyrazem wielkiego uznania dla Pawła Wieczorkiewicza, historyka za życia zwalczanego, a po śmierci przemilczanego.

 


Komentarze